Contact Us

Address: South Market Road, Zhangzhai Town, Pei County, Xuzhou City, Jiangsu Province.

Time: 7 days a week, 9 am to 6 pm Beijing time

Email: [email protected]

Company Name: Peixian Xin'ou E-commerce Co.